De BMI berekening voor volwassenen kan ook op kinderen toegepast worden. Maar let op! De uitkomst heeft een andere betekenis. Tijdens het groeien van een kind verandert namelijk de hoeveelheid vetweefsel. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk: meisjes hebben gemiddeld een iets hogere BMI dan jongens.

BMI voor kinderen algemeen

De Body Mass Index voor kinderen is een nummer, berekend op basis van het gewicht en de lengte van een kind. De BMI is een betrouwbare indicator voor ondergewicht of overgewicht. Bij de Body Mass Index voor kinderen wordt geen rekening gehouden met het vetpercentage, maar onderzoek toont aan dat de uitkomsten van een BMI meting overeenkomen met andere methoden waarbij wel gebruik wordt gemaakt van een vetmeter. De BMI meting voor kinderen is makkelijk uit te voeren zonder dat daar specieke apparatuur voor nodig is.

Bereken uw Body Mass Index (BMI)
Lengte in centimeter
Gewicht kilogram
 

Body Mass Index voor kinderen - tabel

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan een rapport van het College voor Zorgverzekeringen.

Komt uit de BMI berekening overgewicht voor uw kind?

Het kan voorkomen dat uit de BMI berekening voor uw kind overgewicht gesignaleerd wordt. Dit is niet direct reden tot zorg. De BMI berekening meet niet het lichaamsvet van uw kind. Atletische kinderen kunnen een hoge BMI hebben als gevolg van bovengemiddelde spiermassa. Het is van belang dat kinderen waarbij sprake is van een duidelijk te hoge BMI waarde, worden geƫvalueerd door een zorgverlener. Deze kan vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van overgewicht en een plan opstellen om het gewicht te verlagen. Lees ook meer op onze pagina over overgewicht.

Komt uit de BMI berekening ondergewicht voor uw kind?

Als uit de Body Mass Index voor uw kind ondergewicht gesignaleerd wordt, is dat niet meteen een probleem. Als uw kind normaal groeit en ontwikkeld, gezond eet en actief / energiek is, moet een te lage BMI als normaal worden beschouwd. Sommige kinderen zijn nu eenmaal dun van postuur. Als echter uw kind recent veel is afgevallen of andere opvallende symptomen heeft, kan het een signaal zijn dat het ondergewicht niet op zichzelf staat. Als u vermoed dat het ondergewicht een mogelijke medische oorzaak heeft, is het verstandig een arts te raadplegen. Lees ook meer op onze pagina over ondergewicht.